De masterclass start begin 2021.

Wat is het doel van de masterclass?

Als deelnemer doorloop je het proces waar de reis van de held symbool voor staat. In Jungiaanse bewoording gaat het hierbij om je individuatieproces. Volgens Jung begint het bewustwordingsproces pas in de tweede levenshelft op gang te komen. Hierbij horen de grote levensvragen. We kijken terug en vragen ons af of wij ons leven als zinvol ervaren.

De mysticus Johannes van het Kruis noemde deze periode in het leven ‘de schreeuw van de ziel’.

De ziel als metafysisch deel van de mens wil blijkbaar meer dan ‘alleen maar’ succes in de buitenwereld. Zij dwingt ons naar binnen te kijken en ons af te vragen waar het écht om gaat in ons leven.

Tijdens de masterclass zal een dynamiek in gang worden gezet die je verder brengt in je proces van bewustwording.  Hiervoor gebruiken we een benadering die is gebaseerd op de Jungiaanse dieptepsychologie en de oud Indiase Vedanta filosofie. Dat betekent, we verdiepen ons in deze boeiende stromingen, doen ervaringen in ons eigen proces op en ontwikkelen vaardigheden waardoor wij in staat zijn ook met de diepere lagen van ons bewustzijn te werken. Dit heeft niet alleen maar impact op onze persoonlijke ontwikkeling, maar zal natuurlijk ook zijn weerslag vinden in het uitoefening van ons vak.

Graag citeer ik hier Marion Woodman, zij was een Canadese mythopoëtische auteur en analytisch psycholoog in de geest van C.G. Jung. “If you live your full soul’s journey and you find the spiritual dimension you gonna go this way and surrender the old live to the new.”

Ervan uitgaande dat een professionele begeleider zijn eigen kennis en kunde als belangrijkste tool gebruikt, zou het volgen van de masterclass zeker een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Kernvragen die wij gaan onderzoeken zijn:  ben jij je bewust van je scheppingskracht, welke vorm van moed zet je in, wat betekent rechtvaardigheid voor je en hoe serieus neem je jouw innerlijke wijsheid?

Het fenomeen synchroniciteit, is zowel vanuit de Jungiaanse dieptepsychologie alsóók vanuit de Vedanta filosofie, een zeer boeiend onderwerp, dat uitnodigt tot filosoferen. Het is hetgeen zich aandient of je toevalt in het leven. Het kan gezien  worden  als een waardevol impuls of als een betekenisloze gebeurtenis. In de masterclass zal het een belangrijk aspect in het proces van bewustwording zijn.

Ik wil afsluiten met een aantal metaforen die ik heel toepasselijk vind voor dit soort processen:  tijdens je reis zul je een tocht door je onderwereld maken, door inkeer zul je de monnik in jezelf tegen komen en naar lange, soms moeizame  omzwervingen zul je gelouterd je Zelf aanschouwen. 

De masterclass is zeer geschikt voor professionals die mensen begeleiden in hun ontwikkelprocessen, zowel prive als werkgerelateerd.

Voor meer informatie :https://dereisvandeheld.nl/contact/


Meer informatie of inschrijven?