Voor iedereen die vanuit een dieptepsychologische achtergrond met archetypes wil gaan werken is de kaartenreeks een zeer geschrikte methode.

In november 2018 gingen de eerste kennismakingsworkshops van start die in 2019 worden opgevolgd door verdiepende themamodules en een summerschool.

Ons aanbod is geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholing (SKB).  Beroepsverenigingen kennen onze trainingen PE punten toe voor bij- en nascholing.

BOG heeft deze coachingstool ontwikkeld om professionals een gereedschap te bieden dat op een laagdrempelige manier toegang geeft tot het gedachtegoed van de Jungiaanse dieptepsychologie en de kennis van eeuwenoude wijsheidstradities in de hedendaagse coachingspraktijk kan toepassen.

Als u alvast een indruk wilt krijgen van de inhoud en de inzetbaarheid van deze methode, kunt u de onderstaande informatie raadplegen.

De Reis van de Held is een Jungiaanse lezing van een eeuwenoud mythologisch thema dat diep van binnen in ieder mens aan het werk is. Ieder mens is een Held en ieder leven is een Reis met zijn eigen verhaal. ‘De Reis van de Held’ schetst aan de hand van tweeëntwintig afbeeldingen en hun archetypische betekenis de ontwikkeling van het menselijk bewustwordingsproces. De wetmatigheden die daaraan ten grondslag liggen waren al in de oudheid bekend en terug te vinden in mythologieën en oude wijsheidstradities.

De wereld van de archetypen hoort bij ons onbewuste en spreekt in symbolen tot ons. Bij de tweeëntwintig afbeeldingen gaat het om het individuatieproces dat C.G. Jung de ‘ontdekking van het Zelf’ noemde’, een proces dat de mens uiteindelijk tot Zelfkennis leidt. De Reis van de Held is zeer geschikt voor mensen die in hun professionele leven met mensen in veranderprocessen te maken hebben.

Deze methode biedt een verdiepingsslag door onbewuste inhouden van de deelnemer bewust te maken waardoor het werken tijdens deze processen als zeer authentieker wordt ervaren.

De methode maakt processen zichtbaar, is verrassend en confronterend en daardoor zeer effectief.

Deelnemers  reageren vaak overdonderd, spontaan en gefascineerd omdat de beelden iets spiegelen waarvan zij zich op dat moment niet bewust zijn maar wel onmiddellijk herkennen als zij ermee geconfronteerd worden. Op deze manier kan de uitkomst als opening voor een coachgesprek dienen of ter verdieping van een reeds bekend thema.

De methode richt zich zowel op de mens als individu als op de mens als deel van een groep. In een individueel  traject kan de professional de persoonlijke of professionele ontwikkelprocessen van een client zichtbaar maken. Bij een groep kan men de verschillende posities van de leden van een team tijdens een proces helder krijgen. Deze informatie kan vervolgens als vertrekpunt dienen om de groep weer op een lijn te krijgen.

Voor professioneel gebruik van deze methode kan men uit verschillende werkvormen kiezen die in het cursusaanbod behandelt worden.  De trainingen kennen een opbouw wat betreft de verdieping in het thema en de mogelijkheden die de inzet van de methode biedt. Na het doorlopen van de gehele Reis is men in staat de methode geheel zelfstandig in te zetten. Na iedere training wordt een certificaat uitgereikt waaraan  beroepsverenigingen PE punten toekennen.

Kijk voor meer informatie over het actuele aanbod van de trainingen onder: https://dereisvandeheld.nl/agenda/

Voor de nog niet in de agenda opgenomen themadagen en de summerschool kun je via deze link informatie opvragen:https://dereisvandeheld.nl/contact/

De trainingen zijn gedeponeerd bij het Benelux bureau  voor intellectueel eigendom (BBIO).  Alle rechten voorbehouden.