Soms kan het fijn zijn als iemand met je meekijkt in jouw ontwikkelproces. ‘De reis van de held’ is een metafoor voor het proces dat C.G. Jung een proces van individuatie noemde. Bewustwording van jouw ‘Zelf’ speelt hierbij een belangrijke rol.

Het maakt niet uit of jouw vraag is ontstaan naar aanleiding van iets dat met jouw werk verband houdt of zich afspeelt in jouw privé-leven. Het gaat altijd om jou en hoe jij in relatie staat tot de situatie.

Een supervisie traject is een een-op-een bijeenkomst waar alle aandacht naar jou en jouw ‘verhaal’ gaat. We gebruiken jouw ingebrachte casus als uitgangspunt en zullen zien welk onderliggend thema zich gaandeweg gaat tonen. Uiteraard is de informatie vanuit jouw onbewuste leidend.

Een verkennend telefonisch gesprek van een half uur is gratis.

Een eerste bijeenkomst bestaat altijd uit een dagdeel van drie uur. Afhankelijk van jouw behoefte en wat nodig blijkt, kan de begeleiding eenmalig zijn of een traject van meerdere bijeenkomsten worden.

 

Algemene informatie:

Dagdelen: 10:00 tot 13:00 uur of 14:00 uur tot 17:00 uur

Locatie: Apeldoorn, Holthuis 22b (achterhuis)

Investering: € 275 ex. btw, per dagdeel