Het ontstaan van de methode: De Reis van de Held op weg naar Zelfkennis® heeft alles te maken met mijn eigen innerlijke ontwikkeling. Mijn ontwikkeling  in de buitenwereld, als coach en trainer, ging  hiermee hand in hand. Graag neem ik jullie in het onderstaand verhaal mee op deze Reis. 

Al vanaf mijn vroegste jeugd was ik gefascineerd door oude culturen. Hoe meer ik me ermee bezighield hoe meer het vermoeden ontstond dat zij ‘iets’ wisten wat voor mij toen nog verborgen lag. Dat ‘iets’ had met hun kennis over het ‘wezen der dingen’ te maken. Gek genoeg was ik er toen al van overtuigd dat er maar één waarheid bestaat en dat alle wijsgerige tradities hiervan een uitingsvorm zijn.

Deze fascinatie liet mij nooit meer los en resulteerde in mijn keuze van de studierichting Assyriologie, waarbij ik taal en cultuur van het oude Mesopotamië bestudeerde. Hierdoor hoopte ik een tipje van de sluier op te lichten.

Vele jaren later bleek dat ik de draad op een andere manier kon oppakken tijdens mijn studie van de Jungiaanse dieptepsychologie. In Jung herkende ik veel van mijn eigen fascinatie en zoektocht voor oude culturen. Ook hij verdiepte zich in oude talen en culturen waardoor hij toegang kreeg tot de wonderlijke wereld van hun verhalen, beelden en symbolen. Met name in de westerse alchemistische traditie vond hij een blauwdruk, waardoor hij zijn theorieën en ervaringen bevestigd zag. Zijn psychologie fascineerde me vooral omdat hierdoor een link gelegd werd tussen eeuwenoude kennis en een hedendaagse kijk op het menselijk bewustzijn.

In deze periode kwam ik ook in contact met de oud Indiase Vedische traditie door de Sanskrit geleerde Shri Sarvabhavana. Onder zijn vakkundige begeleiding slaagde ik erin om mij het gedachtegoed achter de oosterse mens en hun wereldbeeld eigen te maken. Dat leidde op sommige gebieden tot een heuse aardbeving in mijn westerse wereldbeeld en had jaren nodig om te kunnen ‘aarden’.

Door de heldere structuur die het Vedische wereld- en mensbeeld biedt, had ik een soort blauwdruk in handen gekregen. Daarmee kon ik de onderliggende boodschap van andere al dan niet westerse tradities, zoals de hermetische of gnostische, pas echt begrijpen. Het viel mij op dat alle wijsheidstradities dezelfde weg beschrijven. Namelijk de weg die een mens moet bewandelen om tot Zelfkennis te kunnen komen. Mijn vermoeden van het bestaan van één universele waarheid werd hierdoor bevestigd.

Dezelfde beschrijving van dezelfde weg, maar dan in symbolische beeldtaal, vond ik terug in de afbeeldingen van de Grote Arcana. Een kaartenreeks die in de Renaissance voor het eerst in onze Europese cultuur ten tonele verscheen. Wat op de kaarten te zien is, lijkt in eerste instantie een verzameling van 22 los van elkaar staande afbeeldingen, zonder een relatie tot elkaar. Pas als je de afbeeldingen symbolisch beschouwt, kun je de weg van bewustzijnsontwikkeling hierin terugvinden. De laatste ‘ontdekking’ die voor mij het plaatje rondmaakt, was die van het mythologische thema ‘De reis van een held’. Een held of heldin gaat op weg, verkrijgt inzichten en moet allerlei beproevingen doorstaan voordat hij/zij ingewijd kan worden in het grote mysterie van ons bestaan.

Al deze processen dienen maar één doel: bewustwording. Stap voor stap leren we onszelf en de wereld om ons heen kennen. In de bewoording van de Vedanta en van Jung zou je dat als volgt kunnen formuleren: in de loop van ons leven verdwijnt de sluier der illusie en ontdekt het EGO zijn ZELF.

De drijfveer in dit proces  is ons verlangen naar geluk en een zinvol bestaan. Tegenslagen op onze weg zijn de grootste uitdaging maar ook de beste leermeesters.

De betekenis achter de 22 archetypen beschrijft wat we nodig hebben om dit bewustwordingsproces in ons dagelijks leven vorm te geven, zowel privé als ook op ons werk. 

Het was mijn wens om dit eeuwenoude verhaal van de Reis en de Held(in) in een vorm te gieten waar een coach of therapeut in zijn praktijk iets aan heeft. Werken met archetypen die tot onze verbeelding spreken en derhalve ook toegang geven tot diepere bewustzijnslagen, dat deed iets met mij en mijn cliënten. Om deze vorm van werken ook toegankelijk te kunnen maken voor mijn collega coaches en therapeuten, heb ik deze tool ontwikkeld en geef ik nu na en bijscholingen in deze dieptepsychologische manier van werken.