Onze persoonlijke ontwikkeling wordt gestuurd door onze behoefde naar een zinvol bestaan.

Ieder mens vraagt zich bewust of onbewust dagelijks af of zijn leven nog wel aan zijn wensen voldoet. Is dat niet het geval dan blijft een zeurend gevoel van ontevredenheid aan ons knagen dat in het ergste geval tot een heuse crisis kan leiden.

Zelfs financieel of maatschappelijk succes zijn geen garantie voor tevredenheid en geluk. Dat roept de vraag op waar het écht om gaat in ons leven.

Ervan uitgaand dat zelfkennis verwerven wellicht het ware doel van ons leven is, waardoor we ervaren wie we in wezen zijn, kunnen we ons leven zo vorm geven dat we het ten diepste als zinvol ervaren. Het proces ernaartoe is een proces van bewustwording dat tot grote veranderingen in ons leven kan leiden.

Als we terugkijken op ons leven dan lijkt het wel alsof iedereen zijn eigen levensthema en ook zijn eigen levensdoel heeft. We worden ons hiervan pas bewust door alle mensen en situaties die ons telkens weer met hetzelfde blijven confronteren. Pas als deze onbewuste thema’s bewust worden beginnen we te begrijpen wie we zijn en wat we nodig hebben om situaties ten positieve te kunnen veranderen.

De behoefde naar een zinvol bestaan en het bewustwordingsproces dat tot zelfkennis leidt hebben dus rechtstreeks met elkaar te maken. Tijdens dit proces worden wij geconfronteerd met de meest essentiële vragen:

  • wie ben ik
  • wat heb ik in dit leven te doen?

Als we door zelfkennis de juiste keuzes kunnen maken brengt ons dat in balans met wie we ten diepste zijn en ervaren we wat voor ons persoonlijke leven écht van belang is. Wil je meer weten over de mogelijkheden die een begeleidingstraject aan hand van de methode ‘De Reis van de Held’ voor je kan betekenen, neem dan voor meer informatie contact met me op.

https://dereisvandeheld.nl/contact/