De kaartenreeks is voor iedereen toegankelijk die het thema en/of de afbeeldingen boeiend vinden. Zowel voor particulier gebruik als ook voor professionele doeleinden.  Deze website richt zich voornamelijk op het gebruik van de kaarten als coachingstool voor professionals. Dit kunnen leidinggevenden in organisaties zijn of zelfstandig werkende coaches, adviseurs en trainers. De methode wordt ook door beroepsverenigingen aangeboden voor de bijscholing van hun leden. Het cursusaanbod voor een dieptepsychologische aanpak in coachingstrajecten is op dit moment nog zeer beperkt waardoor deze tool zich onderscheidt van veel andere methoden.

Deze manier van werken, het toegankelijk maken voor mijn collega’s, ligt mij na aan het hart.  Door mijn eigen werkzaamheden met mensen in organisaties heb ik gemerkt hoe effectief het werken met archetypische beelden is. Immers, de informatie die bovenkomt als men het onbewuste aanspreekt wordt als zeer overtuigend ervaren omdat zij vaak voor een aha- moment zorgen.  Dat maakt het makkelijker om er inzichten aan te koppelen die als honderdprocent eigen ervaren worden. Hierdoor heeft de coach met minder weerstand te maken en zijn mensen sneller geneigd het resultaat van hun inzichten in de praktijk om te zetten.

Voor professioneel gebruik van deze methode kan men uit verschillende werkvormen kiezen die in mijn cursusaanbod behandeld worden.  De trainingen kennen een opbouw wat betreft de verdieping in het thema en de mogelijkheden die de inzet van de methode biedt. Na het doorlopen van de gehele Reis bent u in staat de methode geheel zelfstandig in te zetten. Na iedere training hoort een certificaat waaraan bij beroepsverenigingen PE punten toegekennen.

Mijn methode is gedeponeerd bij het BBIE voor intellectueel eigendom. Er mogen met mijn teksten en afbeeldingen geen trainingen worden verzorgd die een opleidingsdoel nastreven.

Voor meer informatie over het cursusaanbod volg deze link:https://dereisvandeheld.nl/trainingen/