De Reis van de Held op weg naar zelfkennis® is ontwikkeld voor coaches en therapeuten die mensen begeleiden bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De methode met bijbehorende tool is gebaseerd op het gedachtegoed van de Jungiaanse dieptepsychologie en de eeuwenoude kennis van de oud Indiase Vedische wijsheidstraditie, ook bekend onder de naam Vedanta filosofie. We gebruiken hierbij het mythologische beeld van de heldenreis, omdat dit een prachtige metafoor is voor alle soorten van zoektochten die een mens ondergaat. De Reis van de Held® als coachingsmethode is hiervan het resultaat geworden.

We zijn ervan overtuigd dat de oude kennis van de Vedanta iets wezenlijks in de mens raakt en zeker vandaag de dag een grote rol speelt bij onze behoefde naar persoonlijke ontwikkeling. De Jungiaanse dieptepsychologie werkt met het onbewuste van de mens, daarvoor hebben wij een praktische benadering mogelijk gemaakt. Werk jij graag met beelden en symbolen vanuit een diepere bewustzijnslaag, omdat je ervan overtuigd bent dat je dan pas bij de kern van hét verhaal van jouw cliënt komt, dan spreekt deze methode jou zeker aan.

De wereld van de archetypen hoort bij ons onderbewustzijn en spreekt in beelden en symbolen tot ons. Bij de tweeëntwintig afbeeldingen gaat het om het individuatieproces dat C.G. Jung de ‘ontdekking van het Zelf’ noemde, een proces dat de mens uiteindelijk tot Zelfkennis leidt. De Reis van de Held is zeer geschikt voor professionals die met mensen in veranderprocessen te maken hebben.

Hoe werkt de methode?

Deze methode biedt een verdiepingsslag door onbewuste inhouden van de deelnemer bewust te maken. De opgeleverde inzichten worden als zeer authentiek ervaren.

De methode maakt thema’s zichtbaar waar mensen vaak onbewust op dat moment mee bezig zijn,  het resultaat is altijd verrassend, vaak confronterend en daardoor zeer overtuigend.

Deelnemers  reageren overdonderd, spontaan en gefascineerd omdat de beelden iets spiegelen waarvan zij zich op dat moment niet bewust zijn, maar wel onmiddellijk herkennen als zij ermee geconfronteerd worden. Op deze manier kan de uitkomst als opening voor een coachgesprek dienen of ter verdieping van een reeds bekend thema.

De methode kan zowel bij individuele begeleiding alsook voor het zichtbaar maken van  groepsprocessen ingezet worden. In een individueel traject wordt de persoonlijke/professionele ontwikkeling van een cliënt zichtbaar. Bij een groep kun je de onderliggende behoeftes van een team tijdens een proces helder krijgen.

Over de trainingen

Het aanbod van trainingen is zo opgebouwd dat je kunt kiezen uit verschillende niveaus van verdieping.

Tijdens de kennismakingsworkshop ervaar je het effect en de inzetbaarheid van de tool. Je kunt deze naderhand direct inzetten.

De twee themamodules en de masterclass dienen ter verdieping in het gedachtegoed dat achter de methode schuilgaat, ervaringsgericht werken we aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, immers jijzelf bent de meest belangrijke ’tool’ .

Ons aanbod is geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholing (SKB).
Sommige beroepsverenigingen kennen onze trainingen PE punten toe voor bij- en nascholing.

De trainingen zijn gedeponeerd bij het Benelux bureau  voor intellectueel eigendom (BBIO).  Alle rechten voorbehouden.