Graag neem ik u mee in mijn persoonlijk proces dat ertoe geleid heeft deze kaartenreeks te ontwikkelen.

Al vanaf mijn vroegste jeugd was ik gefascineerd door oude culturen. Hoe meer ik me ermee bezighield, hoe meer het vermoeden ontstond dat zij ‘iets’ wisten dat voor mij toen nog verborgen was. Dat ‘iets’ had met hun kennis over het ‘wezen der dingen’ te maken. Gek genoeg was ik er toen al van overtuigd dat er maar één waarheid was en dat alle wijsgerige tradities hiervan een uitingsvorm waren.

Deze fascinatie liet mij nooit meer los en resulteerde in mijn jong volwassen leven voor mijn keuze van de studierichting Assyriologie, waarbij ik taal en cultuur van het oude Mesopotamië bestudeerde. Hierdoor hoopte ik een tipje van de sluier te kunnen oplichten.

Vele jaren later bleek dat ik de draad op een andere manier weer kon oppakken tijdens mijn studie van de Jungiaanse dieptepsychologie. In Jung herkende ik veel van mijn eigen fascinatie en zoektocht voor oude culturen. Ook hij verdiepte zich in oude talen en culturen  waardoor hij toegang kreeg tot de wonderlijke wereld van hun verhalen, beelden en symbolen. Met name in de westerse alchemistische traditie vond hij een blauwdruk waardoor hij zijn theorieën en ervaringen  bevestigt zag. Zijn psychologie fascineerde me vooral omdat hierdoor een link gelegd werd tussen eeuwenoude kennis en een hedendaagse kijk op het menselijk bewustzijn.

In deze periode kwam ik ook in contact met de oud Indiase vedische traditie door de Sanskrit geleerde Shri Sarvabhavana. Onder zijn vakkundige begeleiding slaagde ik erin om mij in de loop der jaren het gedachtegoed achter het oosterse mens- en wereldbeeld eigen te kunnen maken. Dat leidde op sommige gebieden tot een heuse aardbeving in mijn westerse wereldbeeld en had jaren nodig om te kunnen ‘aarden’.

Door de heldere structuur die het vedische wereld- en mensbeeld biedt, had ik een soort blauwdruk in handen gekregen waardoor ik de onderliggende boodschap van andere, al dan niet westerse tradities zoals de hermetische of gnostische, pas echt kon begrijpen. Het viel mij op dat alle wijsheidstradities dezelfde weg beschrijven, namelijk de weg die een mens moet bewandelen om tot Zelfkennis te kunnen komen. Mijn vermoeden van het bestaan van één universele waarheid werd hierdoor in mijn ogen bevestigd.

Dezelfde beschrijving van dezelfde weg maar dan in symbolische beeldtaal, vond ik terug in de afbeeldingen van de Grote Arcana. Een kaartenreeks die in de Renaissance voor het eerst in onze Europese cultuur ten tonele verscheen. Wat op de kaarten te zien is, lijkt in eerste instantie een verzameling van 22 los van elkaar staande afbeeldingen waarvan men zich kan afvragen in welke relatie zij tot elkaar staan. Pas als je de afbeeldingen symbolisch beschouwt, kun je de weg van bewustzijnsontwikkeling hierin terugvinden.  De laatste ‘ontdekking’ die voor mij het plaatje rond maakte, was die van het mythologische thema ‘De reis van een held’. Een held of heldin gaat op weg, verkrijgt inzichten en moet allerlei beproevingen doorstaan voordat hij/zij ingewijd kan worden in het grote mysterie van ons bestaan.

Misschien vraagt u zich inmiddels af  wat deze verheven doelen met ons dagelijks leven te maken hebben? Ieder mens ontwikkelt zich in de loop van zijn leven. Gaandeweg vormen we een mens- en wereldbeeld en zijn wij voortdurend aan veranderprocessen onderworpen.

Al deze processen dienen maar één doel namelijk de ontwikkeling van ons bewustzijn. Stap bij stap leren we ons te verhouden tot onszelf en de wereld om ons heen. Hierbij is ons verlangen naar geluk en een zinvol bestaan onze belangrijkste drijfveer en zijn tegenslagen op onze weg de grootste uitdaging maar ook de beste leermeesters.

De archetypische betekenis achter de 22 kaarten beschrijft wat we nodig hebben om dit bewustwordingsproces juist in ons dagelijks leven vorm te kunnen geven, zowel privé als ook op ons werk.