Direct inschrijven

De herontdekking van de ziel

 

bij coaching en in de therapeutische praktijk

De masterclass is een jaartraject bestaande uit 11 bijeenkomsten waarbij je zowel theoretische kennis opdoet alsook ervaringsgericht leert werken met het thema ZIEL. De basisbegrippen benaderen we vanuit de oud Indiase Vedische wijsheidstradities en vergelijken deze kennis met de uitkomst van hedendaags empirisch wetenschappelijk onderzoek. Ook kijken we ernaar hoe dit thema terug te vinden is in de Jungiaanse dieptepsychologie.

Jungiaanse dieptepsychologie

  • De ziel en het individuatieproces als mythologisch thema
  • Het archetype Ego & Zelf in relatie tot de ziel

De Vedische wijsheidstraditie

  • Begripsbepaling: bewustzijn – geest – psyche – ziel, Yogi en Sanskriet schriftgeleerden Sri Sarvabhavana & Sri M

Empirisch onderzoek

  • Nabij de dood ervaringen, cardioloog DR. Pim van Lommel
  • Life between lives, psycholoog en hypnotherapeut Michael Newton PhD
  • Onderzoek naar vorige levens (reïncarnatie), hoogleraar psychiatrie Prof. Dr. Ian Stevenson
  • Medialiteit en gechannelde zielenleer, Literatuurwetenschapper Dr. Varda Hasselmann

 

Werken met het transpersoonlijke deel van de mens

Door systemisch te werken in combinatie met de door Anne Pauen ontwikkelde tool ‘De Reis van de Held®’ ervaar je deze diepe laag van jouw identiteit en kom je in contact met jouw transpersoonlijke deel, jouw ziel. 

We benaderen de ziel ook middels een door Anne Pauen ontwikkelde vorm van gespreksvoering: de werkhypothese. Hierdoor krijg je praktische skills in handen om vanuit het zielsperspectief te kunnen werken.

De gechannelde typologie van Dr. Varda Hasselmann over de zeven archetypen van de ziel met de bijbehorende zeven oerangsten maakt het werken vanuit het zielsperspectief nog concreter. Hierdoor wordt duidelijk in welke relatie de ziel tot jouw persoonlijkheid staat en daarmee jouw voelen, denken en handelen beïnvloedt. Deze typologie van de ziel geeft inzichten die van grote meerwaarde zijn bij coaching en in de therapeutische praktijk.

Wat is het doel van de masterclass?

 

Je doorloopt het bewustwordingsproces waar ‘de reis van de held’ symbool voor staat: de herontdekking van het Zelf . Tevens leer je deze ervaringen toe te passen bij coaching  en in jouw  therapeutische praktijk.

Tijdens de masterclass ondersteun je jouw ontwikkelproces door het vormgeven van jouw persoonlijke ‘RODE BOEK’ in navolging van Carl Gustaf Jung. Het eindproduct presenteer je op een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst.

Informeer bij interesse naar de start van de eerst volgende masterclass, deze kan afwijken van de onderstaande agenda.

In aansluiting op dit jaar bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een leertraject in vorm van intervisiebijeenkomsten om de praktische toepassing in jouw praktijk te trainen.

Meer informatie over deze masterclass

    Schrijf je hier in