De Reis van de Held® is als tool onderdeel van een nieuwe coachingsmethode gebaseerd op de dieptepsychologie van C.G. Jung. Zoekt u verdieping in uw vak en hebt u zin in nieuw ‘gereedschap’ ? Laat u dan inspireren door deze Jungiaanse benadering van het mythologische thema: De Reis van de Held.

De Reis wordt uitgebeeld aan hand van tweeëntwintig archetypen die de wetmatigheden van alle soorten ontwikkel- en veranderprocessen laat zien. Lees verder