Inschrijving & agenda

Een nieuwe unieke coachingsmethode gebaseerd op de dieptepsychologie van C.G. Jung en de oud Indiase Vedanta filosofie.

Als coach of therapeut wil je maximaal betekenisvol zijn door duurzame verandering bij je client te  realiseren. Kortom  je hebt de wens het individuatieproces maximaal te ondersteunen. Om deze doelstellingen te bereiken is een dieptepsychologische manier van procesbegeleiding zeer effectief. Daarvoor is deze nieuwe analysetool van de Reis van de Held ontwikkeld, gebaseerd op de dieptepsychologie van Carl Jung en de oud Indiase Vedanta filosofie. Een methode die door de inzet van systemisch werk zorgt voor een ongekende verdieping en versnelling bij het proces van bewustzijnsontwikkeling.

De weg naar zelfkennis

De Reis van de Held staat symbool voor alles wat iemand meemaakt in zijn of haar leven. Tijdens de reis ontvouwt zich wat in potentie al aanwezig is. Het zijn de beproevingen en ervaringen die leiden tot geestelijke groei en uiteindelijk tot zelfkennis. Zelfkennis die noodzakelijk is om te achterhalen wie we in werkelijkheid zijn, wat we ten diepste met ons leven willen en welke thema’s er spelen en om aandacht vragen.

Om als coach of therapeut met je client die weg naar zelfkennis te bewandelen is een dieptepsychologische manier van procesbegeleiding nodig. Dit gaat veel verder dan cognitieve gedragstherapie waarbij alleen geput wordt uit het bewuste. Er ontstaat verruiming van het bewustzijn door te ervaren wat er gebeurt bij overgave aan het onbewuste. Op die manier worden de bewuste ervaringen van de client overstegen en ontvouwt zich nieuwe informatie uit het onderbewustzijn die tot nieuwe inzichten leiden.   

De kaartenreeks met 22 archetypen

De tool  ‘De Reis van de Held’ illustreert  aan hand van 22 afbeeldingen met archetypen het natuurlijk proces van individuatie. 

Dit proces van bewustzijnsontwikkeling  vertegenwoordigd algemeen menselijke thema’s. De kaartenreeks bevat 22 krachtige boodschappen in symbooltaal. Zij refereren aan het mythologisch thema van de reis van de held. Inhoudelijk is de methode gebaseerd op de oud Indiase Vedanta filosofie en de Jungiaanse dieptepsychologie.

De kaartenreeks vormt een brug. Zij legt op een unieke manier een verbinding tussen ons waarnemend  dagbewustzijn en de verborgen informatie in ons onderbewustzijn. Om de verbinding tussen deze twee bewustzijnslagen tot stand te brengen zijn er ‘ingangen’ nodig, zodat iets waarvan wij ons tot dato niet bewust zijn, bewust gemaakt kan worden. De afbeeldingen triggeren door hun symbooltaal en worden zo de ingang naar het onderbewustzijn. 

Via beeldtaal nodig je de cliënten uit het archetypische niveau te verkennen dat onder de oppervlakte ligt van zijn bewuste waarnemingen. Door de vrije associatie op de afbeeldingen komt authentieke informatie uit zijn onderbewustzijn boven. Deze leidt tot inzichten. Het feit dat de cliënt via deze methode zelf inzicht krijgt in persoonlijke thema’s is wezenlijk. Met als resultaat veel minder weerstand en volop motivatie met het resultaat van zijn eigen conclusies aan de slag te gaan. De weg is nu vrij voor jou als coach of therapeut om het (transformatie)proces verder te begeleiden.

Het programma

Tijdens de Introductieworkshop met maximaal vier deelnemers maak je kennis met de theoretische achtergrond van de methode, maar vooral ook met de praktische toepassing ervan. Je gaat zelf de kracht van de toepassing van de archetypen in combinatie met systemisch werk ervaren. Ervaring leert inmiddels dat deelnemers van de workshop overdonderd en gefascineerd zijn van het resultaat.

Als ontwikkelaar van de methode leidt Anne Pauen de workshop. Tijdens de workshop gaan we in op de achtergrond van de methode en passeren de dieptepsychologische aanpak, het werken met archetypes en de kenmerken van het individuatieproces de revue. 

Je zult  tijdens de workshop stil staan en je bewust worden van wat er in jouw leven op dit moment daadwerkelijk om aandacht vraagt. Je gaat ervaren hoe het is om te werken met deze unieke methode die berust op twee fenomenen uit de Jungiaanse dieptepsychologie: synchroniciteit en amplificatie. Het thema dat in je onderbewustzijn op dit moment het meest aanwezig is wordt gespiegeld door één of meerdere van de 22 archetypen. Dat is wat Jung synchroniciteit noemde. Door associatie op de afbeelding van de kaart ontstaat het inzicht in persoonlijke thema’s. Het zijn de persoonlijke waarnemingen vanuit het onderbewustzijn. Door amplificatie, wordt het persoonlijk thema verbreed tot een collectief thema, de archetypen. Zo breng je ervaringen vanuit het systemische werken, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste bij elkaar.

Na de workshop kun je de methode direct in de praktijk toepassen om bij cliënten inzichten uit hun onderbewustzijn boven te laten komen. Om het individuatieproces daarna professioneel vorm te geven volgens deze methode is verdere verdieping in de methodiek nodig. Verdieping door zelf het proces van bewustzijnsontwikkeling volgens de methodiek te doorlopen. Die mogelijkheid bestaat door na de workshop deel te nemen aan de themamodules en/of de Masterclass.

Accreditatie en bij- en nascholing

De kennismakingsworkshop is geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB). Leden van beroepsverenigingen kunnen deze workshop als bij- en nascholingen geldend maken.

De volgende beroepsverenigingen hebben aan deze workshop hun accreditatie verleent:

Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVCS): 1,5 PE

Landelijke Vereniging voor Psychosociale Werkers (LVPW): 10 PE

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO): 6 PE

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): 4 PE

Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH): 6 PE

Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (Abvc): 6PE

Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland (JVATN): 5 PE

Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT): 5 PE

Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda Geneeskunde (ANVAG)

Informeer bij inschrijving naar mogelijke kortingsafspraken met uw beroepsvereniging.

Investering

Deelname aan de workshop vraagt een investering van € 245 ex btw

Locatie, datum en tijden

Onze trainingen worden in Apeldoorn of Leusden gegeven. Dit is afhankelijk van welke locatie het meest centraal ligt voor de deelnemers.

Apeldoorn

Holthuis 22-B

7335AC APELDOORN

Parkeren gratis, CS op 15 minuten loopafstand

Leusden Het Coachhuis

* Kerkweg 7 3832RH LEUSDEN

* De locatie in Leusden bevindt zich op een landgoed, parkeren gratis op eigen terrein. De navigatie geeft een doodlopende weg aan. Zoek daarom eerst op ‘Dodeweg’ en als je daar bent, zoek dan pas op ‘Kerkweg 7’.

Tijden

Inlooptijd : 09:45 uur, begintijd: 10:00 uur

Pauze : 12:30-13:30 uur

Eindtijd : 16:00 uur

 

 

 

Inschrijving & agenda