Inschrijving & agenda

Ter verdieping bieden wij twee driedaagse themamodules aan: ‘van Ego naar Zelf’ en ‘het Mannelijk en Vrouwelijke in ieder mens’. Je werkt heel concreet aan jouw eigen bewustzijnsontwikkeling, op weg naar Zelfkennis. Je ervaart een verdiepend niveau van werken dat je vervolgens ook in jouw eigen praktijk kunt toepassen.

Tijdens de twee modules staan zes archetypen centraal die kenmerkend zijn voor de Jungiaanse dieptepsychologie en de oud Indiase Vedanta filosofie:

Ego – Zelf – Man – Animus – Vrouw – Anima. Deze archetypen zijn in ieder mens aanwezig. Zij geven structuur en balans aan je persoonlijkheid. 

Themamodule 1 – ‘Van Ego naar Zelf’

Ego en Zelf horen bij elkaar. Het Ego vormt het centrum van het bewuste deel van jouw bewustzijn, het Zelf omvat zowel het bewuste alsook het onbewuste deel van jouw bewustzijn. C.G. Jung vergeleek de interactie tussen deze twee archetypen met het begrip heelheid, gesymboliseerd door een cirkel met een middelpunt, een mandala. Het proces van bewustwording dat het Ego doormaakt om zich bewust te worden van het Zelf, is wat Jung het individuatieproces noemde.

Wat gaan we doen?

Ter voorbereiding op de eerste dag wordt je uitgenodigd voor een filosofisch gedachtespel. Hierbij wordt je gevraagd na te denken over wie of wat in jouw beleving het ‘Ik’ is. Tijdens de trainingsdagen werken we op een systemische manier met de archetypen. Je ervaart hoe jouw Ego en jouw Zelf voelt en hoe zij met elkaar in relatie staan. Het geeft inzicht in jouw persoonlijke beleving van deze archetypen. Door de inzet van de methode wordt jouw persoonlijk thema, dat gekoppeld is aan jouw Ego en Zelf, zichtbaar. Hierdoor krijg je inzicht in thema’s die zich op allerlei manieren in jouw leven manifesteren. Ter afsluiting zullen we de zeven ontwikkelfasen van het individuatieproces systemisch onderzoeken, waarbij duidelijk wordt welk thema bij welke fase van je leven hoort.

Themamodule 2 – ‘Het Mannelijke en Vrouwelijke in ieder mens’

De Man, de Animus, de Vrouw en de Anima zijn archetypen met specifieke eigenschappen. De verhouding tussen deze eigenschappen hebben veel invloed op jouw gevoelswereld en jouw voorkomen. Ze kleuren voor een belangrijk deel de bril waarmee jij de buitenwereld waarneemt en tegemoet treedt. Ook kan één van de archetypen in de schaduw verborgen blijven, omdat deze als negatief ervaren wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind wiens cognitieve kant erg gestimuleerd wordt terwijl zijn gevoelswereld niet gezien wordt.

Je zult als vrouw verrast zijn om de mannelijke aspecten in jezelf te ontdekken en visa versa. Hierdoor wordt duidelijk welk deel in jou de boventoon voert en welk deel in de schaduw zit. In de praktijk blijkt dat bewustwording van deze delen tot belangrijke transformatieprocessen leidt, waardoor jouw persoonlijkheid meer in balans komt.

Wat gaan we doen?

Ter voorbereiding op de module wordt je gevraagd een imaginair gesprek tussen het vrouwelijke en mannelijke deel in jezelf te voeren. Hierdoor wordt duidelijk hoe de relatie tussen deze delen is. Zien ze elkaar staan of voelen ze zich ondergewaardeerd? Dit levert veel inzichten op over het eigen functioneren. Je zult met andere ogen naar jezelf kijken.

Op de eerste van de drie dagen beleef je de man in jou op een systemische manier, wat jou verassende inzichten gaat opleveren. Hetzelfde geldt voor de vrouw in jezelf, die wij op dag twee behandelen. Je ervaart hoe het moederarchetype in je leeft en wat de held/krijger nodig heeft. Ook het verschil tussen de enorme krachten van de Anima en de Animus zal helemaal tot leven komen. Op dag drie ervaar je hoe het mannelijke en vrouwelijke deel zich tot elkaar verhouden en welke persoonlijke thema’s hieraan gekoppeld kunnen worden.

Pas op de derde dag van de themamodules behandelen we de theorie. Dan hoor je wat Jung en de Vedanta hierover te zeggen hebben. Omdat je de archetypen inmiddels persoonlijk hebt ervaren, kun je de theoretische achtergrond veel beter plaatsen. Op deze manier krijg je een volledig beeld van wat het individuatieproces inhoudt en hoe de verhouding van het vrouwelijke en mannelijke deel een persoonlijkheid kan kleuren.

De werkwijze

De modules zijn ervaringsgeoriënteerd opgezet. We werken met systemische en creatieve werkvormen. Op deze manier krijg je toegang tot jouw onbewuste. Ook de afbeeldingen van de kaartenreeks werken als toegangspoort tot deze bewustzijnslagen. De focus ligt op bewustwording van wat onbewust was. Hierdoor wordt een intrinsiek transformatieproces in gang gezet, waardoor je anders op situaties reageert dan je van jezelf gewend bent.

Tijd voor bezinking

De drie trainingsdagen worden met een tussenperiode van een week gegeven. Op die manier kunnen indrukken verwerkt en processen in gang worden gezet. Er gebeurt veel in deze tijd.

Lees hier de reactie van een deelnemer

“Tijdens de kennismakingsworkshop was ik al verrast door de wijze waarop de kaartenreeks die Anne ontwikkelde, kan worden ingezet en de krachtige wijze waarop ze zich laten combineren met systemisch werk. Het feit dat ik sindsdien regelmatig met de kaarten werk, voorkwam niet dat ik tijdens de tweedaagse workshop ‘het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens’ opnieuw erg verrast werd. Niet alleen de kaarten, ook de vragen waarmee Anne ons aan het werk zette en de wijze waarop ze de dagen begeleidde, leidden tot buitengewoon krachtige resultaten. De combinatie met systemisch werk leidde bij alle deelnemers tot verbluffende resultaten. De tweedaagse werd daarmee een buitengewoon transformerende ontdekkingsreis naar binnen. Het leverde mij bovendien hele mooie inspiratie op die ik meeneem in mijn eigen aanbod van workshops en cursussen.”

Marlijn Nijboer, Storytelling, Onderwijscommunicatie

Thuisopdrachten

Voor een optimaal resultaat van de trainingen, ontvang je opdrachten om thuis aan te werken. Bijbehorend studiemateriaal wordt van te voren aangeboden.

De tool

Reis van de Held kaartenset

Het is aan te bevelen de coachingstool van te voren aan te schaffen. Als deelnemer van de training krijg je korting bij de uitgever.

 

Tijdsinvestering

De themamodules zijn driedaagse trainingen. Iedere dag omvat zes uur inclusief een uur middagpauze. We beginnen om 10:00 uur en eindigen rond 16:00 uur.

Kosten

De investering voor een driedaagse module bedraagt € 745,00 exclusief BTW en inclusief koffie, thee en (vegetarische) lunch. Bij inschrijving van 5 weken of langer voor aanvang van de training, is betaling in twee termijnen mogelijk. Na inschrijving ontvang je de gegevens over de locatie en het voorbereidende studiemateriaal.

Locatie, datum en tijden

Onze trainingen worden in Apeldoorn of Leusden gegeven. Dit is afhankelijk van welke locatie het meest centraal ligt voor de deelnemers.

Apeldoorn

Spadelaan 23

7331 AK APELDOORN

Parkeren gratis, CS op 15 minuten loopafstand

Leusden Het Coachhuis

* Kerkweg 7 3832RH LEUSDEN

* De locatie in Leusden bevindt zich op een landgoed, parkeren gratis op eigen terrein. De navigatie geeft een doodlopende weg aan. Zoek daarom eerst op ‘Dodeweg’ en als je daar bent, zoek dan pas op ‘Kerkweg 7’.

Tijden

Inlooptijd: 09:45 uur, begintijd: 10:00 uur

Pauze: 12:30 – 13:30 uur

Eindtijd: 16:00 uur

We verheugen ons op uw komst!

Voor de data raadpleeg de agenda.

Wij verheugen ons op je deelname en de Reis die wij gezamenlijk gaan maken.

Inschrijving & agenda