Inschrijving & agenda

Ter verdieping bieden wij twee driedaagse themamodules aan. Je werkt heel concreet aan jouw eigen bewustzijnsontwikkeling op weg naar zelfkennis. Het laat je een verdiepend niveau van werken ervaren die je vervolgens in jouw eigen praktijk kunt toepassen. Immers, jij bent je meest belangrijke tool.

Tijdens de twee modules staan zes archetypen centraal die kenmerkend zijn voor de Jungiaanse dieptepsychologie en de oud Indiase Vedanta filosofie:

Ego – Zelf – Man – Animus – Vrouw – Anima. Deze archetypen zijn in ieder mens aanwezig. Zij geven structuur en balans aan je persoonlijkheid. 

Themamodule 1 – ‘Van Ego naar Zelf’

Ego en Zelf horen bij elkaar. Het Ego vormt het centrum van het bewuste deel van jouw bewustzijn. Het Zelf omvat zowel het bewuste alsook het onbewuste deel van jouw bewustzijn. C.G. Jung vergeleek de interactie tussen deze twee archetypen met het begrip heelheid, gesymboliseerd door een cirkel met een middelpunt, een mandala. Het proces van bewustwording dat het Ego doormaakt om zich bewust te worden van het Zelf, is wat Jung het individuatieproces noemde.

Wat gaan we doen?

Je wordt uitgenodigd in een filosofisch gedachtespel door vooraf aan de themadagen na te denken over wie of wat in jouw beleving het ‘Ik’ is. Tijdens deze dagen werken we met de archetypen op een systemische manier. Je ervaart hoe jouw Ego en jouw Zelf voelt en hoe zij tot elkaar in relatie staan. Het geeft je inzicht in jouw persoonlijke beleving van deze archetypen. Door de inzet van de methode wordt jouw persoonlijk thema, dat gekoppeld is aan jouw Ego en Zelf, zichtbaar. Hierdoor krijg je inzicht in thema’s die zich op allerlei manieren in jouw leven manifesteren. Ter afsluiting zullen we de vijf ontwikkelfasen van het individuatieproces systemisch onderzoeken, waarbij duidelijk wordt welk thema bij welke fase van je leven hoort.

Themamodule 2 – ‘Het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens’

Het mannelijke, de Animus, het vrouwelijke en de Anima zijn archetypen waaraan specifieke eigenschappen verbonden zijn. De verhouding van deze eigenschappen heeft veel invloed op jouw gevoelswereld en jouw voorkomen. Ze kleuren voor een belangrijk deel de bril waarmee jij de buitenwereld waarneemt en tegemoet treedt. Ook kan een van de archetypen in de schaduw verborgen blijven omdat het als negatief ervaren wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind wiens cognitieve kant erg gestimuleerd wordt terwijl zijn gevoelswereld niet gezien wordt.

Je zult als vrouw verrast zijn om de mannelijke aspecten in jezelf te ontdekken en visa versa. Hierdoor wordt duidelijk welk deel in jou de boventoon voert en welk deel in de schaduw zit. In de praktijk blijkt dat bewustwording van deze delen tot belangrijke transformatieprocessen kan leiden waardoor jouw persoonlijkheid meer in balans komt.

Wat gaan we doen?

Ter voorbereiding op de module wordt je gevraagd een imaginair gesprek tussen het vrouwelijke en mannelijke deel in jezelf te voeren. Hierdoor wordt duidelijk hoe de relatie tussen de delen is. Zien ze elkaar staan of voelen ze zich ondergewaardeerd. Dit levert veel inzichten op over het eigen functioneren. Je zult met andere ogen naar jezelf kijken.

Op de eerste van de drie dagen beleef je de man in jou op een systemische manier, wat jou verassende inzichten gaat opleveren. Hetzelfde geldt voor de vrouw in jezelf, die wij op dag twee behandelen. Je ervaart hoe het moederarchetype in je leeft en wat de held/ krijger nodig heeft. Ook het verschil tussen de enorme krachten van de Anima en de Animus zullen helemaal tot leven komen. Op dag drie ervaar je hoe het mannelijke en vrouwelijke zich tot elkaar verhoudt en welke persoonlijke thema’s hieraan gekoppeld kunnen worden.

Pas op de derde dag van de themamodules behandelen we de theorie. Dan hoor je wat Jung en de Vedanta hierover te zeggen hebben. Omdat je de archetypen inmiddels persoonlijk hebt ervaren kun je de theoretische achtergrond veel beter plaatsen. Op deze manier krijg je een volledig beeld van wat het individuatieproces inhoud en hoe de verhouding van het vrouwelijke en mannelijke deel een persoonlijkheid kan kleuren.

De werkwijze

De modules zijn ervaring georiënteerd opgezet. We werken met systemische en creatieve werkvormen. Op deze manier krijg je toegang tot jouw onbewuste. Ook de afbeeldingen van de kaartenreeks werken als toegangspoort tot deze bewustzijnslagen. De focus ligt op bewustwording van wat onbewust was. Hierdoor wordt een intrinsiek transformatieproces in gang gezet waardoor je ineens anders op situaties reageert dan je van jezelf gewend bent.

Lees hier de reactie van een deelnemer

Tijdens de kennismakingsworkshop was ik al verrast door de wijze waarop de kaartenreeks die Anne ontwikkelde kunnen worden ingezet en de krachtige wijze waarop ze zich laten combineren met systemisch werk. Het feit dat ik sindsdien regelmatig met de kaarten werk, voorkwam niet dat ik tijdens de tweedaagse workshop ‘het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens’ opnieuw erg verrast werd. Niet alleen de kaarten, ook de vragen waarmee Anne ons aan het werk zette en de wijze waarop ze de dagen begeleidde, leidden tot buitengewoon krachtige resultaten. De combinatie met systemisch werk leidde bij alle deelnemers tot verbluffende resultaten. De tweedaagse werd daarmee een buitengewoon transformerende ontdekkingsreis naar binnen. Het leverde mij bovendien hele mooi inspiratie op die ik meeneem naar mijn eigen aanbod aan workshops en cursussen.

Marlijn Nijboer, Storytelling, Onderwijscommunicatie

Tijd voor bezinking

De drie trainingsdagen worden met een tussenperiode van een week gegeven. Op die manier kunnen indrukken verwerkt en processen in gang worden gezet. Er gebeurd veel in deze tijd.

Tijdsinvestering

De themamodules zijn driedaagse trainingen. Iedere dag omvat zes uur inclusief een uur middagpauze. We beginnen om 10:00 uur en eindigen rond 16:00 uur.

Thuis opdrachten

Voor een optimaal resultaat van de trainingen ontvang je opdrachten om thuis aan te werken. Bijbehorend studiemateriaal wordt van te voren aangeboden.

De coachingsmethode

Reis van de Held kaartenset

Het is aan te bevelen de coachingstool van te voren aan te schaffen. Als deelnemer van de training krijg je korting bij de uitgever.

Online en offline trainingen

Standaard bestaan de themamodules uit fysieke bijeenkomsten van minimaal 2 en maximaal 4 deelnemers. Op verzoek kan deze online gevolgd worden, met maximaal 2 deelnemers.

Investering

De investering voor een driedaagse module bedraagt € 675 exclusief BTW en inclusief koffie, thee en (vegetarische) lunch. Bij inschrijving van 5 weken of langer voor aanvang van de training, is betaling in twee termijnen mogelijk. Na inschrijving ontvang je de gegevens over de locatie en het voorbereidende studiemateriaal.

Locatie, datum en tijden

Onze trainingen worden in Apeldoorn of Leusden gegeven. Dit is afhankelijk van welke locatie het meest centraal ligt voor de deelnemers.

Apeldoorn

Holthuis 22-B

7335AC APELDOORN

Parkeren gratis, CS op 15 minuten loopafstand

Leusden Het Coachhuis

* Kerkweg 7 3832RH LEUSDEN

* De locatie in Leusden bevindt zich op een landgoed, parkeren gratis op eigen terrein. De navigatie geeft een doodlopende weg aan. Zoek daarom eerst op ‘Dodeweg’ en als je daar bent, zoek dan pas op ‘Kerkweg 7’.

Tijden

Inlooptijd : 09:45 uur, begintijd: 10:00 uur

Pauze : 12:30-13:30 uur

Eindtijd : 16:00 uur

We verheugen ons op uw komst!

Voor de data raadpleeg de agenda.

Wij verheugen ons op je deelname en de Reis die wij gezamenlijk gaan maken.

Inschrijving & agenda