Inschrijving & agenda

Als vervolg op de Introductieworkshop bieden we coaches en therapeuten als bij- en nascholing twee themamodules aan, van elk drie dagen. Het centrale doel van de themamodules is heel concreet werken aan jouw eigen bewustzijnsontwikkeling. Je gaat een diepgaand transformatieproces meemaken op weg naar maximale zelfkennis. Het laat je een sterk verdiepend niveau van werken ervaren, dat je vervolgens op je eigen werkterrein kunt toepassen. Immers, jijzelf bent de meest belangrijke tool in het begeleiden van jouw cliënten.

Tijdens de twee modules staan zes archetypen centraal die kenmerkend zijn voor de Jungiaanse dieptepsychologie en de oud Indiase Vedische wijsheidstraditie: het Ego, het Zelf, de Man, de Vrouw, de Animus en de Anima. De archetypen vormen belangrijke elementen die in ieder mens aanwezig zijn en structuur en balans aan de persoonlijkheid geven. Deze archetypen zijn vertegenwoordigd in de eerste zes afbeeldingen van de 22 archetypen van de kaartenreeks uit de methode DE REIS VAN DE HELD.

Themamodule 1 – ‘Van Ego naar Zelf’

Ego en Zelf horen bij elkaar. Het Ego vormt het centrum van het bewuste deel van ons bewustzijn. Het Zelf omvat zowel het bewuste alsook het onbewuste deel van ons bewustzijn. C.G. Jung vergeleek de interactie tussen deze twee archetypen met het begrip heelheid, gesymboliseerd door een cirkel met een middelpunt, zoals een mandala. Het bewustwordingsproces dat het Ego doormaakt om zich bewust te worden van het Zelf, is het proces dat Jung het individuatieproces noemde.

Wat gaan we doen?

Je wordt uitgenodigd in een filosofisch gedachtenspel door vooraf aan de themadagen na te denken over wie of wat in jouw beleving het ‘Ik’ is. Tijdens de dagen gaan we met de archetypen op een systemische manier werken. Je gaat daadwerkelijk zelf ervaren hoe jouw Ego en jouw Zelf voelen en hoe zij tot elkaar in relatie staan. Het geeft je inzicht in wat jouw individuele beleving van deze archetypen is. Door toepassing van de methode DE REIS VAN DE HELD wordt jouw persoonlijk thema, dat gekoppeld is aan jouw Ego en Zelf, glashelder zichtbaar. Op deze manier word jij je bewust van de thema’s die al je hele leven aanwezig zijn en zich op allerlei manieren in jouw omgeving manifesteren. Dit wordt nog ‘tastbaarder’ doordat we jouw individuatieproces in vorm van een tijdslijn systemisch gaan onderzoeken.

Themamodule 2 – ‘Het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens’

Aan het mannelijke en de Animus en aan het vrouwelijke en de Anima zijn eigenschappen verbonden die bij ieder mens anders verdeeld zijn. De verhouding van deze delen in je heeft veel invloed op jouw voorkomen, je gevoelswereld en gedragingen. Ze kleuren voor een belangrijk deel de bril waarmee jij de buitenwereld waarneemt en tegemoet treedt. En ook de verwachtingen die jij hebt ten opzichte van anderen. Ook kunnen delen ervan in de zogenoemde schaduw leven, omdat ze door je vroegere leefomgeving en later uiteindelijk ook door jezelf als negatief werden bestempeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind wiens cognitieve kant erg gestimuleerd werd terwijl zijn gevoelswereld zich niet welkom voelde.

Je gaat zeer verrassende inzichten ontvouwen om als vrouw de mannelijke aspecten in jezelf te ontdekken en visa versa. Hierdoor wordt duidelijk welk deel in jou de boventoon voert en welk deel in de schaduw zit. In de praktijk blijkt dat bewustwording van deze delen tot belangrijke transformatieprocessen leidt. Op die manier komt jouw persoonlijkheid veel meer in balans.

Wat gaan we doen?

Ter voorbereiding op de module wordt je gevraagd een imaginair gesprek tussen het vrouwelijke en mannelijke deel in jezelf te voeren. Hierdoor wordt duidelijk hoe de relatie tussen de delen is. Zien ze elkaar staan of voelen ze zich ondergewaardeerd. Dit levert in de praktijk veel inzichten op over het eigen functioneren en laat je met andere ogen naar jezelf kijken.

Op de eerste van de drie dagen beleef je de man in jou op een systemische manier, wat jou verassende inzichten in je biografie gaat geven. Hetzelfde geldt voor de vrouw in jezelf, die wij op dag twee behandelen. Je ervaart hoe het moederarchetype in je leeft en wat de held/ krijger nodig heeft. Ook het verschil tussen de enorme krachten van de Anima en de Animus zullen helemaal tot leven komen. Op dag drie ervaar je door systemisch werk hoe het mannelijke en vrouwelijke zich in jou verhoudt en welke persoonlijke thema’s hieraan gekoppeld kunnen worden.

Ter afsluiting van de modules neem ik je op de derde dag mee over wat de Jungiaanse diepte-psychologie en de oud Indiase Vedische wijsheidstraditie hierover zeggen. Samen met jouw eigen gedachten en ervaringen uit de twee eerste dagen vormt dit derde theoretische element een prachtig samenhangend geheel. Waarin je een volledig beeld krijgt van wat voor jou het thema van Ego naar Zelf inhoudt en/of hoe de verdeling tussen het vrouwelijke en mannelijke deel in jou eruit ziet.

De werkwijze

De modules zijn sterk ervarings-georiënteerd opgezet. De theorie wordt bewust pas op de derde dag van de module gebruikt om zo het beleefde goed te kunnen kaderen. Om de nadruk te kunnen leggen op jouw eigen ervaring, werken wij met systemische werkvormen en middelen uit de creatieve therapie. Op deze manier krijg je concreet toegang tot jouw eigen onderbewustzijn. Ook de afbeeldingen van de kaartenreeks werken mee bij het ontvangen van informatie uit deze bewustzijnslagen. De focus ligt dus op bewustwording van wat tot nu toe onbewust was. Dit zet een intrinsiek transformatieproces in gang. Het proces gaat vanzelf en wordt niet door jouw verstand in werking gezet. Je ervaart het in de praktijk, doordat je ineens anders op situaties reageert dan je gewend bent.

Lees hier de reactie van een deelnemer

Tijdens de kennismakingsworkshop was ik al verrast door de wijze waarop de kaartenreeks die Anne ontwikkelde kunnen worden ingezet en de krachtige wijze waarop ze zich laten combineren met systemisch werk. Het feit dat ik sindsdien regelmatig met de kaarten werk, voorkwam niet dat ik tijdens de tweedaagse workshop ‘het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens’ opnieuw erg verrast werd. Niet alleen de kaarten, ook de vragen waarmee Anne ons aan het werk zette en de wijze waarop ze de dagen begeleidde, leidden tot buitengewoon krachtige resultaten. De combinatie met systemisch werk leidde bij alle deelnemers tot verbluffende resultaten. De tweedaagse werd daarmee een buitengewoon transformerende ontdekkingsreis naar binnen. Het leverde mij bovendien hele mooi inspiratie op die ik meeneem naar mijn eigen aanbod aan workshops en cursussen.

Marlijn Nijboer, Storytelling, Onderwijscommunicatie

Tijd voor bezinking

De trainingsdagen worden bewust met een tussenperiode van één á twee weken gepland. Op die manier kunnen de indrukken verwerkt worden en ontstaat er ruimte voor het proces dat in het onderbewustzijn doorgaat. Deze tijd is een soort van rijpingstijd. Tijdens de trainingsdagen is er voldoende ruimte om ervaringen van de tussenliggende periodes onderling te delen.

Tijdsinvestering

De themamodules zijn driedaagse trainingen. Iedere dag omvat zes uur inclusief een uur middagpauze. We beginnen om 10:00 uur en eindigen rond 16:00 uur.

Thuis opdrachten

Vóór en tussen de moduledagen ontvang je opdrachten om thuis aan te werken. Voor een optimaal resultaat van de trainingen is het zaak deze opdrachten nauwkeurig uit te voeren. Bijbehorend studiemateriaal wordt van te voren aangeboden.

Aanschaf coachingstool DE REIS VAN DE HELD

Reis van de Held kaartenset

Het is aan te bevelen de coachingstool voor aanvang bij de uitgever te bestellen. Deze stuurt het zonder verzendkosten op. Je kunt tijdens de moduledagen ook gebruik maken van een inkijkexemplaar. 

Online en offline trainingen

Standaard bestaan de themamodules uit fysieke bijeenkomsten van minimaal 2 en maximaal 3 deelnemers. Op verzoek kan in Corona tijd er ook voor gekozen worden ze online af te nemen, met maximaal 2 deelnemers.

Investering

De investering voor een driedaagse module bedraagt € 675 exclusief BTW en inclusief koffie, thee en (vegetarische) lunch. Bij inschrijving van 5 weken of langer voor aanvang van de training, is betaling in twee termijnen mogelijk. Na inschrijving ontvang je de gegevens over de locatie en het voorbereidende studiemateriaal.

Locatie, datum en tijden

Onze trainingen worden in Apeldoorn of Leusden gegeven. Dit is afhankelijk van welke locatie het meest centraal ligt voor de deelnemers.

Apeldoorn

Holthuis 22-B

7335AC APELDOORN

Parkeren gratis, CS op 15 minuten loopafstand

Leusden Het Coachhuis

* Kerkweg 7 3832RH LEUSDEN

* De locatie in Leusden bevindt zich op een landgoed, parkeren gratis op eigen terrein. De navigatie geeft een doodlopende weg aan. Zoek daarom eerst op ‘Dodeweg’ en als je daar bent, zoek dan pas op ‘Kerkweg 7’.

Tijden

Inlooptijd : 09:45 uur, begintijd: 10:00 uur

Pauze : 12:30-13:30 uur

Eindtijd : 16:00 uur

We verheugen ons op uw komst!

Voor de data raadpleeg de agenda.

Wij verheugen ons op je deelname en de Reis die wij gezamenlijk gaan maken.

Inschrijving & agenda