Inschrijving & agenda

In januari 2021 start onze masterclass. Het wordt een eenjarig traject van 10 bijeenkomsten van één dag. We zien elkaar één keer per maand in het weekend, het doel is het stimuleren van je persoonlijke ontwikkeling. We laten ons hierbij inspireren door het individuatieproces van C.G. Jung en de kennis en kunde van de Vedanta filosofie, wat betreft bewustzijnsontwikkeling. We werken met het onbewuste op zowel persoonlijk als collectief niveau. We gaan letterlijk op reis, zonder te weten waar de weg ons naartoe leidt. Het wordt een traject waarin je ondergedompeld wordt in jeZelf. We werken met de methode van De Reis van de Held als analytische tool, met creatieve middelen en uiteraard systemisch. 

Wat is het doel van de masterclass?
Als deelnemer doorloop je het proces waar De Reis Van De Held symbool voor staat. Volgens Jung komt bewustwording  pas in je tweede levenshelft op gang, hierbij hoort de ontdekking van het Zelf.

De mysticus Johannes van het Kruis noemde deze tweede periode in het leven ‘de schreeuw van de ziel’.

De ziel als metafysisch deel van de mens wil blijkbaar meer dan ‘alleen maar’ succes in de buitenwereld. Zij dwingt ons naar binnen te kijken en ons af te vragen wie we ten diepste zijn en waar het écht om gaat in ons leven.

Graag citeer ik hier Marion Woodman, een Canadese mythopoëtische auteur en analytisch psycholoog in de geest van C.G. Jung. “If you live your full soul’s journey and you find the spiritual dimension you gonna go this way and surrender the old live to the new.”

De herontdekking van de ziel in de coachings-/therapeutische praktijk is in de masterclass een belangrijk onderwerp. Natuurlijk behandelen we dit thema in eerste instantie als een model, niet als een geloofsovertuiging. Ik heb hiervoor een werkhypothese ontwikkeld, afgeleid uit de Vedische wijsheidstraditie. Deze methode maak het mogelijk vanuit een heel ander perspectief naar je leven te kijken. Het is uitermate boeiend om te ervaren wat dat met je doet. Ik kan  nu al verklappen dat het tot meer acceptatie van jezelf en je leefomstandigheden leidt. De bedoeling is dat de werkhypothese voor iedereen toegankelijk wordt en dat je het straks in jouw praktijk kan toepassen. In deze masterclass ervaar je het effect hiervan eerst aan jezelf. 

We gaan dit thema nog verder uitdiepen aan de hand van een zielenleer die Dr. Varda Hasselmann sinds dertig jaar in Duitsland toegankelijk maakt voor professioneel publiek. Deze leer is vooral voor coaches, therapeuten en psychologen interessant, omdat deze tot een breder begrip leidt bij de vraag “waar dient het menselijk leven toe”? De leer is zeer gestructureerd en logisch van opbouw. Ze is zeker niet mystiek of filosofisch, eerder concreet en vooral psychologisch opgebouwd.

Dr. Varda Hasselmann werkt met archetypen waarbij de typologie altijd zevenledig is: 7 archetypen van de ziel, 7 archetypen van de angsten, 7 archetypen van het levensdoel, 7 reactiepatronen op dit levensdoel, 7 hoofd- en nevenkenmerken van het leven. Door deze beschrijvingen ontstaat een beter inzicht in, waarom we zijn zoals we zijn. Interessant hieraan is vooral welke rol de ziel speelt en in welke relatie deze tot onze persoonlijkheid staat.

Ook hier geldt, de zielenleer van Dr. Varda Hasselmann behoort geen geloofsovertuiging te worden, het is een model waarmee je kunt werken als je op een dieperliggend niveau naar antwoorden zoekt over waarom een leven loopt zoals het loopt. Een boeiend instrument ter aanvulling op de werkhypothese.

Tijdens de masterclass zal een dynamiek in gang worden gezet die je verder brengt in je proces van bewustwording.  Hiervoor gebruiken we de bovengenoemde benaderingen: de Jungiaanse dieptepsychologie, de oud Indiase Vedanta filosofie en de zielenleer. We verdiepen ons in deze boeiende stromingen, doen ervaringen op in ons eigen proces en ontwikkelen vaardigheden waardoor we in staat zijn ook met de diepere lagen van ons bewustzijn te werken.

De masterclass is er dus vooral op gericht om je bewustzijnsontwikkeling te bevorderen. Dit heeft niet alleen impact op je persoonlijke ontwikkeling, maar zal tevens zijn weerslag vinden in de uitoefening van je vak. Ervan uitgaande dat een professionele begeleider zijn eigen persoonlijkheid als meest belangrijkste tool gebruikt, kan het volgen van de masterclass hier een belangrijke rol in spelen.

Hieronder een aantal metaforen die beelden oproepen in ons symbolisch bewustzijn. Deze zijn  heel toepasselijk voor het proces van bewustwording.
– Tijdens je reis zul je een tocht door je persoonlijke onderwereld maken.
– Door inkeer zul je de monnik in jezelf tegen komen.
– De donkere nacht van de ziel hoort erbij.
– Na lange soms moeizame omzwervingen zul je (gelouterd) je Zelf aanschouwen.
– De ‘ingewijden’ dienen niets te leren, maar dienen iets te ondergaan.
– Ken u zelve en u kent het Al.

De masterclass is zeer geschikt voor professionals die mensen begeleiden in ontwikkelprocessen,  zowel privé als werk gerelateerd.


Algemene informatie|
Tijdinvestering:
De masterclass kent 10 bijeenkomsten verdeelt over één jaar. De groepen bestaan uit minimum 2 personen en maximum 4 personen. We zien elkaar één keer per maand in het laatste weekeind van de maand, behalve in de maanden december en juli. De keuze van de dag zullen we in onderling overleg afstemmen. De training begint om 10:00 uur en eindigen om 16:00 uur. We houden een uur lunchpauze.

Plaats, data en tijden:

Onze trainingen worden in Apeldoorn of Leusden gegeven. Dit is afhankelijk van welke locatie het meest centraal ligt voor de deelnemers.

Apeldoorn

Holthuis 22-B

7335AC APELDOORN

Parkeren gratis, CS op 15 minuten loopafstand

Leusden Het Coachhuis

* Kerkweg 7 3832RH LEUSDEN

* De locatie in Leusden bevindt zich op een landgoed, parkeren gratis op eigen terrein. De navigatie geeft een doodlopende weg aan. Zoek daarom eerst op ‘Dodeweg’ en als je daar bent, zoek dan pas op ‘Kerkweg 7’.

Tijden

Inlooptijd : 09:45 uur, begintijd: 10:00 uur

Pauze : 12:30-13:30 uur

Eindtijd : 16:00 uur

Voor de data raadpleeg de agenda.

Financiële investering:
De investering voor de 10-daagse  masterclass bedraagt € 3.300 ex btw, inclusief koffie, thee en (vegetarische) lunch.  Het bedrag kan in termijnen betaald worden, twee termijnen à € 1650 ex btw,  vier termijnen à € 850 ex btw of per maand, in 12 termijnen voor € 275,00 ex btw.

Inschrijving & agenda