Deze beschrijving van de archetypen van de ziel en de bijbehorende angsten is afkomstig van de door Dr. Varda Hasselmann gechannelde Seelenlehre®. Volgens haar bron zijn de angsten de hoofd-en nevenkenmerken van ons aardse bestaan en kleuren zij de bril waardoor we de wereld waarnemen.

Deze leer onderscheidt 7 verschillende archetypen van de ziel die zich uiten in specifieke eigenschappen. Het leven van een mens wordt tevens beïnvloed door een zestaal andere factoren, waaronder de angsten. Door middel van een matrix, bestaande uit 7 keer 7 factoren, ontstaat een oneindig palet aan mogelijkheden. Een persoonlijkheid wordt dus mede individueel door de keuzes uit dit palet.

Aan de hand van één van de zeven angsttypen leg ik hier haar specifieke uitingsvorm uit: Iedereen herkent het wel, er zijn bepaalde angsten die je altijd weer tegenkomt en ook terugziet bij je familie van herkomst of in je eigen gezin.

Neem bijvoorbeeld de angst om niet goed genoeg te zijn. Bij dit angsttype twijfel je constant aan je eigen kunnen. Om jezelf en de ander te bewijzen dat je het wel goed doet leg je de lat vaak heel hoog, soms zelfs onbereikbaar hoog, waardoor de drang tot perfectionisme ontstaat. Vaak hebben mensen met dit angsttype last van faalangst, ja zelfs paniekaanvallen. 

Is deze angst kenmerkend voor jouw persoonlijkheid, dan neem je liever een ondersteunende rol aan om de ander een podium te bieden. Je blijft zelf graag ´bescheiden’ op de achtergrond. Deze bescheidenheid is echter uit angst geborenen en niet uit vrijgevigheid, je zou ze derhalve ook als ’valse deugt’ kunnen omschrijven. Mensen die zich hierin herkennen zien deze houding vaak ook bij andere familieleden terug. 

Tegenwoordig gaan wij ervan uit, dat deze angsten ontstaan door socialisatie, dat wil zeggen een omgeving die ons het gevoel geeft dat we niet goed genoeg zijn. Als verklaring voor bepaalde karaktereigenschappen zoals bescheidenheid, verwijzen we graag naar andere familieleden uit ons familiesysteem die dezelfde eigenschap vertonen. ”Mijn oma was ook zo bescheiden”

Ongemerkt leggen we hierdoor de verantwoordelijkheid buiten onszelf en ontstaat een schuldtoewijzing richting de veroorzaker van onze angsten. Bij onze verklaringen gaan we ervan uit dat een persoonlijkheid ontstaat uit genetisch materiaal van eerdere generaties dat gevormd wordt door socialisatie. We gaan er tevens ook vanuit dat beide factoren op een betekenisloos toeval berusten. Als gevolg hiervan zijn wij als individu het ’toevallige’ product van een genetische mix van onze voorouders en ontstaan onze reactiepatronen en angsten als gevolg van onze leefomgeving. 

Echter, de wetenschappelijke verklaring geeft geen antwoorden op de waarom vraag van de angst. We gaan ervan uit dat alles op toeval berust en dus zonder een achterliggende betekenis. Willen we met het verschijnsel angst vanuit een betekenisvolle invalshoek werken, dan komen we bij verklaringsmodellen terecht die niet verifieerbaar zijn volgens wetenschappelijke maatstaven. Deze invalshoek, die op oude wijsheidstradities en op een aantal empirische bronnen berust, geeft wel een antwoord op de waarom vraag. Hierdoor ontstaat als het ware een diepere zingevingslaag ten opzichte van het reeds bestaande wetenschappelijke beeld. 

Lees meer over Dr. Varda Hasselmann:

De kennis uit de Vedische wijsheidstraditie werd voor mij concreet door de gechannelde Seelenlehre® van Dr. Varda Hasselmann, een Duitse literatuurwetenschapper. Zij ontdekte haar mediale vaardigheden pas op latere leeftijd en was juist door haar taalkundige achtergrond in staat om aan een niet-talige vorm van informatie woorden te geven. Haar oeuvre ontstond gedurende de afgelopen 30 jaar en omvat meerdere boeken. Zij beschrijft hierin de wereld van de ziel(en) in een gedetailleerdheid die overweldigend is. Hasselmann werd in Duitsland al gauw door psychologen en therapeuten omringd, omdat haar gechannelde kennis een heel ander perspectief biedt op het ontstaan van onze persoonlijkheid en de functie van onze angsten.