Welkom op de website van DE REIS VAN DE HELD op weg naar Zelfkennis® Je vindt hier ons na- en bijscholingsaanbod voor psychologen, (psycho)therapeuten en coaches.

Ons specialisme is: werken met het onbewuste. Hiervoor hebben we een eigen methodiek ontwikkeld met een bijbehorende tool. 

De Reis van de Held is een eeuwenoud mythologisch thema, dat diep binnen in ieder mens aan het werk is. Het beschrijft een natuurlijk proces van bewustzijnsontwikkeling. Ieder mens is een held en ieder leven is een reis met zijn eigen verhaal.

Het doel van deze Reis is te ervaren wie we ten diepste zijn en hoe wij in relatie staan tot de wereld om ons heen. Vertaald naar de hedendaagse therapeutische praktijk en naar coachtrajecten, betekent dit dat we mensen begeleiden met aandacht voor hun transpersoonlijke deel, wij noemen dit het zielsaspect. We benaderen dit aspect door middel van een eigens hiervoor ontwikkelde werkhypothese, die is afgeleid van het mens en wereldbeeld van de Vedische wijsheidstraditie.

Onze methode is gebaseerd op de dieptepsychologie van Carl Gustav Jung en de oud Indiase Vedanta filosofie. Beiden stellen het thema bewustzijnsontwikkeling centraal. Jung noemt dit proces individuatie. Een proces waarbij een mens wordt wie hij bedoeld was om te zijn. De Vedanta zegt hierover: “de daadwerkelijke bedoeling van ons leven is het verwerven van Zelfkennis.”

De Jungiaanse benadering van het heldenthema laat aan de hand van tweeëntwintig afbeeldingen het archetypische aspect van de reis zien. Vertaald naar hedendaags professioneel gebruik staat de reis symbool voor alle soorten ontwikkel- en veranderprocessen, waarin een mens zich bevindt die jij als therapeut of coach begeleidt. De dieptepsychologisch, analytische aanpak van deze methode, in combinatie met systemische werkvormen, maakt het mogelijk op een zeer praktische en toegankelijke manier met het onbewuste van je cliënt te werken. De inzichten ontstaan spontaan, raken mensen diep en worden daardoor als absoluut authentiek ervaren.

Anne Pauen heeft deze methode met de bijbehorende tool en trainingen ontwikkeld als aanbod van haar na- en bijscholingsinstituut. Bewustzijnsontwikkeling is het thema dat zij graag toegankelijk wil maken bij coaching en in de therapeutische praktijk.

 

 

Deelnemer over Anne:

“Anne is als trainster zeer bekwaam, rustig en combineert een sterk observeringsvermogen met een analytisch vermogen waardoor alle feedback treffend en persoonlijk is”.

Lees hier meer over Anne Pauen ->

 

Ons aanbod

Kennismakingsworkshops

Tijdens deze eendaagse workshops ervaar je het bijzondere effect van deze analytische methode waardoor je toegang krijgt tot het onbewuste. Je maakt tevens kennis met de manier waarop wij invulling geven aan het werken met het transpersoonlijke deel van de mens. Wij noemen dit het zielsaspect. Max aantal deelnemers 2 personen.

Deelnemer over de training: “Met mijn hand op het hart kan ik werkelijk zeggen dat deze kennismakingsworkshop een mega aanrader is! De methodiek is onmiddellijk praktisch toepasbaar bij je cliënten.”

Inschrijving & agenda

Themamodules

De themamodules dienen ter verdieping van jouw eigen proces als mens en als professional. Je ontwikkelt skills die nodig zijn om dieptepsychologie praktisch toepasbaar te maken. Immers ben jezelf het meest belangrijke instrument bij de begeleiding van jouw cliënten. Als basis gebruiken we de Jungiaanse archetypen die in ieder mens aanwezig zijn:

  • EGO & ZELF
  • ANIMA  & ANIMUS. 

Voor degene die met het transpersoonlijke deel van een mens willen gaan werken, zijn er twee modules ontwikkeld:

  • ‘Het zielsaspect als werkhypothese’ geeft je skills om met dit thema als psychologisch model te werken.
  • ‘De typologie van de ziel’ maakt het zielsaspect concreet door er archetypen aan te verbinden.

Door de werkhypothese en de typologie krijg je toegang tot een ander perspectief, waardoor een nieuwe kijk ontstaat op ons leven en de functie van onze ouders en de leefomgeving waarin wij geboren worden.

In alle modules benaderen we het thema theoretisch met speciaal hiervoor ontwikkeld lesmateriaal. Maar, het meest belangrijk vinden wij jouw eigen ervaring. Daarom  werken wij met systemische werkvormen in combinatie met de analytische methode DE REIS VAN DE HELD®. Max aantal deelnemers 2 personen.

Deelnemer over deze training: Mede door het systemisch toepassen van de archetypen wordt jij je heel erg bewust van jouw eigen ontdekkingsreis in dit leven”

Inschrijving & agenda

Masterclass

De masterclass bevordert actief jouw proces van bewustzijnsontwikkeling vandaar dat we maar met maximum 2 deelnemers werken. Het is een jaartraject waarbij we elkaar één keer per maand zien. 

Als deelnemer doorloop je het proces waar de heldenreis symbool voor staat. Zowel volgens Jung alsook de Vedanta is het doel van de reis ‘de herontdekking van het Zelf’, oftewel de Ziel. Graag nodigen we je uit om dit avontuur met ons aan te gaan.

Een deelnemer over de masterclass:
“De masterclass “De herontdekking van de ziel” was een feest van herkenning. En dan vooral herkennen, of eigenlijk moet ik zeggen erkennen, van kennis die wel bij me was maar die ik niet echt durfde te aanvaarden. Door de werkhypothese en de werkwijze met opstellingen kon ik voorbij mijn innerlijke criticus komen. Daardoor ontmoette ik een wereld die taal gaf aan wat er diep van binnen aan kennis en vermoedens al aanwezig was. Daar ben ik erg blij mee. Het geeft me handvatten voor mijn eigen groei, maar ook woorden en methodieken om dit te delen met anderen, bijvoorbeeld in coaching. Het bood me bovendien inspiratie voor verwerking in creatieve vormen zoals collages en acrylschildering. Kortom: een jaar lang feest dat nog steeds zijn doorwerking heeft.”

Danielle Bor, Teamleider bij Malkander, coach en therapeute voor creatieve therapie

Inschrijving & agenda

 


De trainingen zijn geaccrediteerd en gecertificeerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholing (SKB). De trainingen worden ook als bij- en nascholing aangeboden door diverse beroepsverenigingen.