De Reis van de Held is een eeuwenoud mythologisch thema dat diep binnen in ieder mens aan het werk is. Ieder mens is een Held en ieder leven is een Reis met zijn eigen verhaal. Het doel van deze Reis is het verwerven van Zelf-kennis.

Deze Jungiaanse analytische tool laat zien waar mensen staan in hun individuatieproces

Vertaald naar hedendaags professioneel gebruik staat de reis symbool voor alle soorten van ontwikkelprocessen waarin mensen zich bevinden, zowel individueel als ook als deel van een groep in een organisatie.

De dieptepsychologische aanpak maakt deze methode tot een analytische tool.  U kunt hierdoor zichtbaar maken wat het daadwerkelijke thema is dat mensen op dit moment bezighoudt en waar mensen staan in het (individuatie) proces dat zij doorlopen.

Deze Jungiaanse benadering van het heldenthema, beeldt aan hand van tweeëntwintig afbeeldingen de archetypische ontwikkeling van het menselijk bewustwordingsproces uit. C.G. Jung, een Zwitsers Psychiater en mede-grondlegger van de dieptepsychologie, noemde deze bewustzijnsontwikkeling het proces van individuatie waarbij een mens wordt wie hij bedoelt is om te zijn.

De wetmatigheden die daaraan ten grondslag liggen waren al in de oudheid bekend als inwijdingsweg die tot een hoger bewustzijnsniveau moest leiden. Voorbeelden hiervan zijn beschreven in mythologieën en oude wijsheids-tradities in oosterse en westerse culturen.

De Reis van de Held in coachingstrajecten

de Reis van de Held kaartensetDe Reis van de Held is als tool zeer geschikt bij individuele coachingstrajecten maar ook voor het zichtbaar maken van groepsprocessen. Aan hand van dit mythologische thema wordt in tweeëntwintig beelden de wetmatigheid van ontwikkelprocessen uitgebeeld. Coaches, trainers, leidinggevenden en organisatieadviseurs kunnen kennismaken met deze dieptepsychologische manier van procesbegeleiding tijdens één van de workshops.
Ben je een professional die mensen vanuit een dieper niveau wil begeleiden? Kijk dan ook eens naar de themamodules en masterclass die vanaf 2019 worden aangeboden.

De kaartenset en de trainingen zijn ontwikkeld door © 2018 Anne Pauen. Als organisatieadviseur werkt zij met beelden die universeel en tijdloos zijn en als metafoor dienen voor alle veranderprocessen die wij in ons persoonlijke en professionele leven doorlopen. Lees hier meer over Anne Pauen ->

De methode DE REIS VAN DE HELD® is een product van BOG training.  De training(en) zijn geaccrediteerd en gecertificeerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholing (SKB). Zij zijn ontwikkeld voor professionals  die een coachende functie vervullen.  Als na en bijscholing worden de trainingen aangeboden door diverse beroepsverenigingen. Kijk voor het actuele aanbod onder agenda.https://dereisvandeheld.nl/agenda/agenda-kennismakingsworkshop-de-reis-van-de-held/